Meer Miedema Natuurlijk www.meermiedemanatuurlijk.nl
biologische melkveehouderij antibioticavrije bedrijfsvoering ‘Toon mij uw landschap, en ik zal zeggen wie u bent. (Johan van de Gronden, directeur Wereld Natuur Fonds) Het bedrijf Miedema Natuurlijk beschikt over: - gemiddeld 300 melkkoeien, 4 stieren en 150 stuks jongvee - een huiskavel van 110 hectare en 32 ha eigen natuurgebied: De Lytse Deelen bij Oldeboorn - 100 ha pachtgrond Sythústerfjild 2, Haskerdiken, Fryslân Sjoerd Miedema Douwe en Uulkje Janna van der Meer Rosa
Home Natuur De Lytse Deelen Adopteer een are Melk Vleespakket Pers Contact