Adopteer een Are U adopteert een Are via de mail: info@meermiedemanatuurlijk.nl Voor €12,50 per are per jaar ‘adopteert’ u een stukje van De Lytse Deelen. In ruil daarvoor krijgt u regelmatig informatie over de natuurontwikkelingen in De Lytse Deelen, een uitnodiging voor een weidevogeldag, een rondleiding / gruttosafari en (als u dat op prijs stelt) een naamsvermelding op de website. Bedrijven kunnen meedoen voor €1.250, - per hectare. …….Het landschap is van ons allemaal. De overheid trekt zich terug. Wij beheren deze natuur, waar ook u van kan genieten. We kunnen allemaal samen blijven genieten, als u zich aan ons verbindt….. De 32 hectare land dat De Lytse Deelen wordt genoemd, is op 16 januari 2014 omgezet naar de bestemming ‘Natuur’. We ontvangen hier echter geen beheers- of inrichtingssubsidie voor. Natuurvriendelijke maatregelen, zoals: later maaien, minder kunstmest strooien en het waterpeil verhogen, hebben gevolgen voor de opbrengst van het land: die wordt lager. Dit kunnen we maar een tijdje volhouden. Zonder steun komt de bedrijfscontinuïteit in gevaar. Meer informatie? Neem gerust contact met ons op! De Lytse Deelen is ons particulier natuurgebied. Het grenst aan het natuurgebied De Deelen en ligt tussen Aldeboarn en Haskerdiken. Dit is een waterrijk gebied, ontstaan door turfwinning. Nu is het een oase van rust, maar in de jaren twintig van de vorige eeuw was het er een drukte van belang. Men groef er het laagveen af om turf kunnen maken. Door het afgraven ontstonden de zogenaamde petgaten. Deze maken het gebied mede zo uniek. Wij creëren er een optimaal leefgebied voor weidevogels Grutto’s, tureluurs, kieviten, scholeksters, veldleeuweriken en snippen vinden een goed heenkomen in de Lytse Deelen. Ook zeldzame vogels als slobeenden en zwarte sternen vestigen zich er graag. Ons streven is een kruidenrijk weiland met een grote variëteit aan planten en dieren.
Lytse Deelen Aldeboorn Duurzaam beheer Lytse Deelen Aldeboorn adopteer een are
Meer Miedema Natuurlijk www.meermiedemanatuurlijk.nl
Home Natuur De Lytse Deelen Adopteer een are Melk Vleespakket Pers Contact Lytse Deelen Aldeboorn adopteer een are
ADOPTEER HIER