Melk Wij produceren jaarlijks rond de 1.700.000 liter melk, met gemiddeld 300 melkkoeien. Per koe is dat, naar de huidige maatstaven, niet veel. Maar dat is een bewuste keuze. Wij hebben Blaarkop-Holstein kruisingen en die geven iets minder melk dan volbloed Holsteins. Daar staat tegenover dat ze sterker zijn. Ze doen het goed op kruidenrijk gras, hebben weinig krachtvoer nodig en minder zorg van de dierenarts. Omdat ze licht zijn, vertrappen ze natte grond minder snel, dan de zwaardere Holsteins. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd, dat ons kruidenrijk gras gezond is voor de koeien en uiteindelijk ook voor de consument! In ruil voor al die liters melk vinden wij dat de koeien recht hebben op een mooi leven. Als het even kan, lopen ze bij ons daarom in de wei. Zie hoe blij ze zijn als ze na een lange winter weer naar buiten mogen (mei 2014):  
Meer Miedema Natuurlijk www.meermiedemanatuurlijk.nl
duurzame landbouw Friesland Lyste Deelen adopteer een are ! Home Natuur De Lytse Deelen Adopteer een are Melk Vleespakket Pers Contact Lyste Deelen adopteer een are !
film