Natuur De natuur heeft veel kracht. In plaats van deze te beteugelen, willen wij de natuur vóór en met ons laten werken. Alles hangt met elkaar samen: mensen kunnen alleen gezond zijn in een gezonde omgeving.’’ Een monocultuur van Engels raaigras, geen kruiden en een laag waterpeil vinden wij armoedig en niet duurzaam. Die manier van landbouw bedrijven, leidt niet tot een gezonde bodem, een sterk ecosysteem en biodiversiteit. Daarom hebben we de volgende keuzes gemaakt: Waar mogelijk verhogen we het waterpeil, zodat de beestjes meer aan de oppervlakte van de weide gaan leven. Dit is gunstig voor de weidevogels. Kruidenrijk gras. Wij spuiten de kruiden in onze weiden niet dood en wel om verschillende redenen: - We willen geen glyfosaat gebruiken. Glyfosaat is het actieve bestanddeel van Monsanto’s onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeerde glyfosaat in 2015 als "waarschijnlijk kankerverwekkend“ voor de mens. - Als biologisch bedrijf mogen we geen glyfosaat gebruiken. - We bestrijden ons ‘onkruid’ echter ook niet op andere manieren. Wij vinden de verschillende kruiden in het gras juist nuttig. Ze bevatten veel mineralen en vitaminen, die een gezonde aanvulling op het grasdieet van de koeien zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit weer smakelijkere en gezondere melk oplevert en kwalitatief beter vlees. - In kruidenrijk grasland leven grotere insecten en dat betekent  meer voeding voor de kuikens van weidevogels. - Kruidenrijk gras is cruciaal voor het voortbestaan van bestuivende insecten zoals bijen en die spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. - Vogels en hazen kunnen zich in kruidenrijkgras verschuilen. In het ultragroene raaigras vallen ze te veel op. - Kruidenrijk gras is mooi en daar genieten wij niet alleen van. Iedere wandelaar, fietser of zelfs automobilist die voorbij komt, kan zijn/haar hart ophalen! Bemesten met vaste mest in plaats van kunstmest. Hierdoor kruipen er meer vliegjes en andere insecten in het gras waar vooral de weidevogelkuikens van profiteren. Daarnaast is vaste mest het meest bevorderlijk voor het bodemleven. Wormen, larven, schimmels en andere bodemorganismen gedijen het best bij een hoog humusgehalte en bij een optimaal koolstofgehalte in de grond. Niet te vroeg maaien, om kuikenlevens te sparen! Plasdras in de lente. Als je over de A32 naar Leeuwarden rijdt, of in de trein zit, kun je nabij Akkrum, aan de linker kant, iedere lente, de vogels zien foerageren. Hier laten we een greppel overstromen om een zogenaamde plasdras te creëren. Daar komen ieder jaar weer veel weidevogels op af. De koeien die bij ons in de wei lopen, zijn Holsteins gekruist met Blaarkoppen. Blaarkoppen zijn geschikt voor nattere weidegronden en structuurrijk voer. Ze geven wat minder melk, maar als je minder kosten aan ze hebt, hoeft dat geen probleem te zijn. Een gedeelte van onze stal is gebouwd als potstal. De vaste mest van de potstal wordt over ons eigen land en over weidevogelterreinen van Staatsbosbeheer gestrooid. Antibioticavrije bedrijfsvoering. Wij gebruiken sinds 1 januari 2016 geen antibiotica meer op ons bedrijf. Niet preventief en niet curatief. Gewoon niet. We zetten in op een hoge weerstand van onze koeien. Dit doen we bijvoorbeeld door niet voor volbloed Holsteins te kiezen, de koeien buiten te laten lopen en niet te fokken met kwetsbare dieren, ook al geven ze nog zoveel melk. Zo houd je vanzelf een robuuste veestapel over.
Meer Miedema Natuurlijk www.meermiedemanatuurlijk.nl
Lyste Deelen Aldeboorn duurzame landbouw Lyste Deelen Aldeboorn Akkrum Lyste Deelen Aldeboorn Home Natuur De Lytse Deelen Adopteer een are Melk Vleespakket Pers Contact